Home » Trumlingsmedel

Trumlingsmedel

I modern trumling och vibrationstrumling används så gott som alltid chips. Inte bara som slipmedel utan även för att hålla isär godset och hindra att detaljerna skadar varandra. Chips ger även massan vikt så att erforderligt tryck skapas för den slipning och/eller polering som skall utföras. Man skiljer i huvudsak på två olika typer, Keramiska bundna chips och polyesterbaserade plastchips.

Keramiska chips kan användas till alla material och är normalt mer slipande än plastchips. Plastchips har lägre densitet och används ofta vid behandling före annan ytbehandling av mjuka material.

Genom att välja rätt form och storlek undviker man att chipsen fastnar i håligheter på detaljen.

Man måste också ta hänsyn till separationsmetoden och välja tillräcklig storleksskillnad mellan chips och detalj för att få god siktning. Generellt kan sägas att cylindriska chips ej fastnar så lätt i cylindriska hål och att triangulära chips bör vara större än hålet. Eller så små att den sammanlagda längden av tre chips är mindre än hålets diameter.

  • Triangulära chips ger högre avverkning.
  • Snedskurna chips ger bättre åtkomlighet i hålkäl
  • Större chips ger högre avverkning och grövre yta
  • Cylindriska chips ger finare yta

Plast­chips

Vatten och compound

poler­media

OTEC - Special­media