Home » Trumling

Vibrations­trumling

Centrifugal­trumling

Drag finishing / Släptrumling

Torku­trustning

Trumlings­medel

Tillbehör

Trumlingstyper

VIBRATIONSTRUMLING
Den dominerande typen av trumling. Vi levererar cirkulära maskiner, raka maskiner samt genomloppsmaskiner som är moderna, tysta, lättarbetade och utrustade med polyuretaninfodring för bästa möjliga livslängd.

 

CENTRIFUGALTRUMLING
Istället för med hjälp av vibrationer skapas slipstenarnas rörelse med hjälp av en roterande skiva i botten av behållaren. Slipmediats snabba rörelse i en centrifugaltrumlare ger 10-20 ggr högre bearbetningseffekt än vibrationstrumling.

DRAG FINISHING / SLÄPTRUMLING
I denna typ av maskinutrustning spänns arbetsstyckena fast i speciella hållare och på så vis undviker man risk för att arbetsstyckena kommer i kontakt med varandra under bearbetningen. I DRAG FINISHING maskinerna roteras arbetsstyckena i olika rörelsemönster med hög hastighet genom ett slipande och / eller polerande media. I SLÄPTRUMLING roterar arbetsbehållaren med hög hastighet och skapar på så vis en mycket effektiv mekanisk ytbehandling av arbetsstycket.