Home » Maskiner » Vattenreningsanläggning

Vattenrening

Centrifugalrening av trumlingsvätska

Avloppsvatten från trumlingsmaskiner innehåller förutom vatten och compound ett slam bestående av mycket små partiklar från chips och den metall som trumlats. En stor del av dessa partiklar är så små att de ej låter sig sedimenteras eller filtreras. Genom centrifugering separeras slammet från vatten-/compoundlösningen som under vissa förutsättningar kan återcirkuleras till trumlingsmaskinerna och därigenom under en längre tid bilda ett slutet system.

Trumlingsaktiebolaget levererar centrifugalreningsverk både med manuell tömning och med automatisk tömning av det separerade slammet.

Centrifugalreningsverken kan hantera en stor volym trumlingsvätska. Detta innebär att man med ett centrifugalreningsverk kan försörja ett flertal trumlingsmaskiner.

broschyr

Cirkulationstank för trumlingsvätska

En cirkulationstank är en relativt enkel och billig men väl fungerande lösning på ett slutet vätskehanteringssystem vid trumling.

Tanken är försedd med två stycken bafflar som därigenom delar upp tanken i tre separata fack. Principen är densamma som för en trekammarbrunn dvs det grövre slammet samlas i de två första facken så att det vatten som når fram till cirkulationspumpen är relativt fritt från slam.

Vi har egen utveckling inom området industriellt avloppsvatten.
Vi projekterar, konstruerar och levererar färdiga anläggningar samt komponenter såsom kammarfilterpressar, tankar och styrsystem.

Kontakta oss gärna för mer information och offertförfrågan.