Home » Maskiner » Centrifugaltrumlingsmaskin

Centrifugaltrumling

Centrifugaltrumling

I en centrifugaltrumlingsmaskin skapas slipmediats rörelse med hjälp av en roterande skiva i botten av behållaren. När bottenskivan bringas i rotation skapas en trombliknande rörelse i maskinen varvid trumlingsmassan kontinuerligt slungas ut mot arbetsbehållarens väggar där ett högt sliptryck skapas. Centrifugaltrumling ger ca 10-20 ggr effektivare bearbetning än vibrationstrumling.

Utmärkande för maskintypen är: Mycket kort trumlingstid för små och medelstora arbetsstycken.
Ca 10-20 gånger snabbare än vibrationstrumling.
Lämplig för bla små till medelstora detaljer med grova grader och höga ytkrav. Gummidetaljer t ex O-ringar, mindre plastdetaljer mm.
Varvtalskontroll med frekvensomriktare.

Digital processtimer.
Digital varvtalsindikator.
Levereras i storlekar från 9 liter upp till 450 liter med olika alternativa separeringsmöjligheter och automatiseringsgrad.

Centrifugal trumlingsmaskin typ TURBO

Mycket kort trumlingstid för små och medelstora arbetsstycken…

broschyr

video

OTEC CF Standard serie

Centrifugalmaskiner byggda enligt ett modulärt concept. Utrustningarna kan…

broschyr

OTEC CF-T

Maskiner för torr bearbetning med tex nötskal som media …

broschyr

video

OTEC CF Element serie

Centrifugalmaskiner i ett något enklare utförande och med standardiserad…

broschyr

video