Home » Maskiner » Torkutrustning

Torkutrustning

Torkutrustning

För att undvika korrosionsangrepp och torkfläckar på de trumlade detaljerna används torkutrustning. När vätskebelagda detaljerna matas ut ur trumlingsmaskinen låter man dessa gå via en torkmaskin.

Tokmaskiner finns i tre huvudtyper; vibrationstork, centrifugaltork och tunneltork.

Cirkulär vibrationstork med stigande bottenramp typ EVK

För bästa utmatning och separation

  • Goda utmatningssegenskaper pga stigande bottenramp.
  • Dammskyddslock som standard.
  • Anslutning för utsug.
  • Polyuretanbelagd.
  • Anpassad för sammanbyggnad med trumlingsmaskin.

broschyr

Centrifugaltork

  • Centrifugering med varmluft
  • Lämplig för produkter där torkmedium inte kan användas, tex om produkterna har små gängade hål
  • Maskinen är tippbar för tömning

broschyr

Tunneltork

Vid trumling av större och mer komplexa detaljer används ofta tunneltorkar. Vanligt förekommande på gjuterier där det ofta är stora variationer på detaljernas storlekar och komplexitet.