Home » Trumlingsmedel » Plast­chips

Plastchips

Plastchips

Användningsområde: mässing och aluminium.

Typ PC (röd)
Egenförslitning: Medel. Bulkdensitet: 1,10 kg/l Används i huvudsak för mässing och aluminium där speciellt fina ytor krävs.
Ger lämpliga ytor för galvanisk ytbehandling.
Typ AK / 2 (orange)
Egenförslitning: Mycket låg. Bulkdensitet: 1,10 kg/l Plastchips för krav på högsta möjliga ytfinhet.
Har mycket lång livslängd.
Framtaget framförallt för gjutgods.
Typ TRX (blå)
Egenförslitning: Låg. Bulkdensitet: 1,15 kg/l Har lång livslängd. Med lämpligt compound ger plastchips typ TRX bra ytfinhet.
Speciellt lämpligt för gjutgods.

Kon

PC

12
20
25
30
40

AK/2

20
30
40
60

TRX

20
25
30
40
50
60

Tetraeder

PC

20
30
40

AK/2

20
30
40
60
70
80
90

TRX

25
30
40
60

Paraboloid

PC

30
40
50

AK/2

30
60
70

TRX

20
30
40
60
70

Tetraeder midja

PC

20
30

AK/2

40
50

TRX

40
60
70