Home » Maskiner » Släptrumling/Dragfinishing

Drag finishing - Släptrumling - Verktygspolering

Drag finishing - Släptrumling - Verktygspolering

Kvalitén på stans-, form- och skärande verktyg kan förbättras avsevärt genom att bearbeta dessa med en släptrumlingsprocess. En definierad eggavrundning ger en ökad livslängd för skärande verktyg som hårdmetall borr, gängtappar, vändskär, mindre brotschar mm.

Släptrumling används även för att polera verktyg både före och efter beläggning. Vid beläggning bildas så kallade “droplets”. En snabb poleringsprocess efter beläggning av skärande verktyg ger en jämnare ytfinnish samt avlägsnar dropelts vilket ger mindre friktion och minskat slitage av verktyget.

Även vertygshållare kan med fördel poleras i syfte att erhålla en produkt med ett mer attraktivt utseende samt för att minimera risk för korrosion.

video

OTEC Präzisionsfinish GmbH hemsida

OTEC SF, Streamfinish

Stream finish maskiner för manuell eller automatisk drift. Kan användas för gradning, polering, eggpreparering eller annan ytförbättring.

broschyr

video

OTEC DF-3/4 TOOLS SERIES

Maskin speciellt framtagen för eggpeparering av skärande verktyg, finns i versioner för upp till 24 spindlar.

broschyr

OTEC DF-5/6 TOOLS SERIES

Maskin speciellt framtagen för eggpeparering av skärande verktyg, finns i versioner för upp till 36 spindlar.

broschyr

OTEC DF-10 TOOLS SERIES

Maskin speciellt framtagen för eggpeparering av skärande verktyg, finns i versioner för upp till 60 spindlar.

broschyr