Home » Trumlingsmedel » Keramiska chips

Ceramic chips

Keramiska chips

Type FCX
Egenförslitning Låg. Bulkdensitet: 1,30 kg/l.
Ett chips med högre avverkningsförmåga än ACB men med samma låga egenförslitning.
Typ FCX spricker inte så lätt och är därför lämpligt för användning i centrifugalmaskiner.
Type ACB
Egenförslitning Låg. Bulkdensitet: 1,30 kg/l.
Förenar låg egenförslitning med god avverkning.
ACB har även goda poleregenskaper tillsammans med lämpligt compound.

triangel SCT

FCX

10×10
12×12
15×15
20×20
25×25
32×32

ACB

5×5
6×6
10×10
12×12
15×15
20×20
25×25
32×32

Snedskuren triangel ACT

FCX

15×15 AC

ACB

6×10 AC
10×12 AC
16×10 AC

Snedskuren cylinder ACC

FCX

Ø 8×15 AC
Ø 10×20 AC
Ø 8×25 AC
Ø 12×25 AC
Ø 13×25 AC
Ø 12×30 AC
Ø 16×30 AC
Ø 20×40 AC
Ø 35×40 AC

ACB

Ø 6×10
Ø 10×12

Tristar

FCX

15×8 snedskuren
10×12 snedskuren
10×12 rak

ACB

Kon

FCX

30
40

ACB

Pyramid

FCX

25×25

ACB

Kula

FCX

Ø 6
Ø 15
Ø 20

ACB