Centrifugaltrumling

Trumlingsaktiebolaget levererar

moderna vibrationstrumlingsmaskiner,

centrifugaltrumlingsmaskiner,

drag finish/släptrumlingsmaskiner,

trumlingsmedia,

torkutrustning,

bläster- och specialanläggningar,

plangradningsmaskiner,

industritvättutrustningar samt vattenreningsutrustning.

Trumlingsaktiebolaget trumling trumlingsmaskin trumlingsmaskiner

trumlingsmedia blästring polering

Centrifugaltrumling
Centrifugaltrumling
I en centrifugaltrumlingsmaskin skapas slipmediats rörelse med hjälp av en roterande skiva i botten av behållaren. När bottenskivan bringas i rotation skapas en trombliknande rörelse i maskinen varvid trumlingsmassan kontinuerligt slungas ut mot arbetsbehållarens väggar där ett högt sliptryck skapas. Centrifugaltrumling ger ca 10-20 ggr effektivare bearbetning än vibrationstrumling.

Utmärkande för maskintypen är: Mycket kort trumlingstid för små och medelstora arbetsstycken.
Ca 10-20 gånger snabbare än vibrationstrumling.
Lämplig för bla små till medelstora detaljer med grova grader och höga ytkrav. Gummidetaljer t ex O-ringar, mindre plastdetaljer mm.
Varvtalskontroll med frekvensomriktare.
Digital processtimer.
Digital varvtalsindikator.
Levereras i storlekar från 9 liter upp till 450 liter med olika alternativa separeringsmöjligheter och automatiseringsgrad.
Centrifugal trumlingsmaskin typ TURBO
Centrifugal trumlingsmaskin typ TURBO
Mycket kort trumlingstid för små och medelstora arbetsstycken.
● 8 – 10 gånger snabbare än vibrationstrumling.
● Lämplig för bla gummidetaljer exvis O-ringar.
● Patenterad design och lättbytta slitringar.

broschyr
ERBA Turbo

OTEC CF Standard serie
OTEC CF Standard serie
Centrifugalmaskiner byggda enligt ett modulärt concept. Utrustningarna kan levereras med en upp till sex arbetsbehållare och finns i storlekar från 5 till 50 liter. Maskinerna kan fås med standard spalt med PU tätning eller keramisk ring, för berbetning av mycket tunna detaljer kan maskinerna även utrustas med sk ”Zero Gap” system. Vidare så kan även viss processautomation erhållas.

broschyr
OTEC CF
OTEC CF-T
OTEC CF-T
Maskiner för torr bearbetning med tex nötskal som media.

broschyr
OTEC CF T

video
OTEC CF T
OTEC CF Element serie
OTEC CF Element serie
Centrifugalmaskiner i ett något enklare utförande och med standardiserad utrustning. Arbetsbehållare och drivning är dock samma som för CF serie. CF Element finns endast i enkelutförande.


 

© Trumlingsaktiebolaget |
trumlings@trumlings.se |
Åldermansvägen 1,

SE 171 48 SOLNA |

08-446 60 10


Om företaget
|
Kontakt
| Hitta hit